Koristne informacije

Slovar pojmov

ADR – Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

AWB (Air Waybill) – Letalski tovorni list.

AS (Alongside) – Ladijska stran, tovor mora biti pod temi pogoji dostavljen pod ladijski bok, kjer je pripravljen za dvig na ladjo.

BAF (Bunker Adjustment Factor) – Dodatek k voznini zaradi spremembe v ceni goriva.

B/L (Bill of Lading) – Ladijska nakladnica je prevozna pogodba med naročnikom prevoza in ladjarjem, ladjar jo izda kot dokazilo o prevzemu tovora na ladjo, prejemnik jo mora predložiti, če želi prevzeti tovor v namembni luki.

Booking – Rezervacija tovornega prostora na prevoznem sredstvu.

Breakbulk Cargo – Kosovni tovor (paletiziran tovor, tovor v zabojih,…).

Bruto teža (Gross Weight) – Skupna teža pošiljke, vključno s težo embalaže in zabojnika.

Bulk Cargo – Razsuti / sipki tovor.

CAF (Currency Adjustment Factor) – Dodatek k voznini zaradi spremembe valutnih razmerij, običajno v odstotkih glede na znesek voznine.

Certificate of Origin – Izjava o poreklu blaga.

Chassis – Priklopnik za prevoz zabojnikov.

CMR – Mednarodna konvencija o prevozu tovora po cesti / Tovorni list v cestnem transportu.

Collect Freight – Voznina plačana na destinaciji.

Consignee – Prejemnik tovora.

Consigment – Tovorna pošiljka.

Consignor – Pošiljatelj tovora.

Container – Kontejner oz. zabojnik.

Customs Broker – Carinski posrednik, ki ureja carinske formalnosti.

Declaration of Compliance – Izjava o skladnosti blaga.

Demurrage – Strošek stojnine, ki nastane zaradi zadrževanja zabojnika pri nakladu oz. razkladu blaga po preteku prostega roka, ki ga določi posamezen ladjar.

Delivery order – Sprostitev pošiljke s strani ladijskega agenta.

Door to door service – Odprema od vrat – do vrat.

Endorsement – Indosiranje, npr. pri ladijski nakladnici se z indosamentom prenese lastništvo tovora na drugo osebo.

ETA (Estimated Time of Arrival) – Predviden čas prihoda ladje v luko.

ETD (Estimated Time of Departure) – Predviden čas odhoda ladje iz luke.

FCL (Full Container Load) – V celoti napolnjen zabojnik.

Flat Rack – Zabojnik brez bočnih stranic, možnost naklada tovora iz strani in z vrha.

GRI (General Rate Increase) – Splošno povišanje voznine.

GMT (Greenwich Mean Time) – Čas po Greenwichu.

HM (Hazardous Material) – Nevaren tovor.

Incoterms – Trgovinske klavzule.

IMO (International Maritime Organization) – Mednarodna pomorska organizacija, ki se ukvarja z varnostjo v pomorstvu, klasificira vrste nevarnega tovora.

JIT (Just in Time) – Načelo proizvodnje z minimalnimi zalogami surovin, surovine se dobavlja za direktno proizvodnjo.

Kabotaža – Prevoz tovora znotraj ene države s strani prevoznega sredstva, ki je v lasti druge države.

L/C (Letter of Credit) – Bančni akreditiv.

LCL (Less than Container Load) – Zabojnik z zbirnim tovorom.

LOI (Letter of Indemnity) – Garantno pismo.

MAFI trailers – RO RO ladijske prikolice, ki so zelo nizke na majhnih kolesih, vlečejo jih posebni vlačilci.

M/V (Motor Vessel) – Motorna ladja.

Neto teža (Nett Weight) – Čista teža blaga brez embalaže.

NVOCC (Non–Vessel Operating Common Carrier) – Podjetje (špediter), ki ne razpolaga s svojimi ladjami in sklepa prevozne pogodbe z ladjarjem za tretje osebe in jim izda špeditersko oz. hišno nakladnico (House B/L).

Perishable goods – Hitro pokvarljivo blago.

POD (Port of Discharge) – Luka izkrcaja.

POL (Port of Loading) – Luka vkrcaja.

Prepaid freight – Voznina plačana v luki vkrcaja.

Reefer – Zabojnik ali prikolica hladilnik.

RO – RO (Roll on – Roll off) – Ladje za prevoz tovora na kolesih (avtomobili, tovornjaki, ladijske prikolice ali MAFI trailers ipd.).

Shipment – Pošiljka.

Shipper – Krcatelj tovora.

Tara – Teža embalaže.

TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) – Enota enaka dvajsetim čevljem (6,1m), določanje 20′ zabojnikov.

THC (Terminal Handling Charge) – Stroški manipulacij v luki.

Tovor – Pošiljka, ki je namenjena transportu.

Transshipment – Pretovorna luka.

VOY (Voyage) – Potovanje.

Trgovinske klavzule

V mednarodni blagovni menjavi se uporabljajo trgovinske klavzule Incoterms, ki  jih priznavajo in upoštevajo vsi državni organi in oblasti na svetu.

S ciljem zmanjšati oziroma odpraviti nejasnosti v mednarodni trgovini, se razvrščajo na več skupin, ki določajo pravice in obveznosti vseh udeležencev v blagovni menjavi.

Več si lahko preberete na: http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html

Dimenzije zabojnikov